ಅಂಜಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ HOT ಹುಡುಗಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿಗೆ SPOT LIGHT ಆದ ಕಥೆ…!! | Anjali Interview 01

ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕಂಡದ್ದು ಕಂಡ ಹಾಗೆ, ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ, ಖಚಿತ ಮಾತು …